Albanian Excellence, është një Qëndër që ka si mision të saj evidentimin e historive të suksesit shqiptar kudo janë. Realizimi i këtij qëllimi shumë  fisnik realizohet përmes evidentimit, intervistave, botimeve, Mbrëmjeve Gala,  ekspozitave , konferencave, tubimeve, realizimin e filmave dokumentare, festivaleve, organizimeve të ndryshme që kanë si qëllim të përbashkët vetëm vlerën.

Qëllimi ynë final është krijimi i Akademisë Albanian Excellence me qëndër në Tiranë dhe për këtë kërkojmë mirëkuptimin e bashkëpunimin e të gjithë shqiptarëve që besojnë te kjo Akademi si nivel shumë i lartë që do të institucionalizojë vlerat  shumë dimensionale të të githë shqiptarëve kudo janë.